Ägare

Forumgallerian ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg som är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vårt arbete handlar om att få platser att utvecklas och växa. Huvudinriktningen är att äga, utveckla och förvalta fastigheter - framför allt för handel och kontor, men våra miljöer rymmer också boende, kultur, service och lärande. Vi finns på Sveriges tillväxtmarknader Stockholm, Uppsala och Malmö. 
Atruim Ljungberg äger ett femtiotal fastigheter värderade till ca 41 miljarder kronor och med en total uthyrbar yta om drygt 1 146 000 kvadratmeter. I beståndet finns bland annat Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Mobilia i Malmö och Forumgallerian och Gränbystaden i Uppsala.
För mer information: www.atriumljungberg.se
Titta gärna på Atrium Ljungbergs visionsfilm: